top of page

BARCELONA CIUTAT DE TEATRE. Coolture magazine. / BARCELONA CIUDAD DE TEATRO. Coolture magazine.

‘‘Barcelona Ciutat de Teatre’’ és la segona part del projecte ‘‘Barcelona Ciutat de’’ que Coolture Magazine va iniciar l’any passat amb ‘‘Barcelona Ciutat de Moda’’. Aquesta edició neix amb tres objectius: rendir homenatge a totes les persones que es dediquen al món del teatre, reivindicar el teatre com un bé irrenunciable de la nostra ciutat i denunciar la situació actual que viu la cultura.

En aquest projecte han col·laborat centenars de persones i totes aquestes persones han estat part indispensable perquè aquest projecte sigui el que és: un número especial del qual ens sentim molt orgullosos. Només podem donar les gràcies a totes aquelles persones que han participat; actors, actrius, directors, teatres, fotògrafs, maquilladors, perruquers, dissenyadors, estilistes, dissenyadors gràfics, assistents, etc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘‘Barcelona Ciutat de Teatre’’ es la segunda parte del proyecto ‘‘Barcelona Ciudad de’’ que Coolture Magazine inició el año pasado con ‘‘Barcelona Ciudad de Moda’’. Esta edición nace con tres objetivos: rendir homenaje a todas las personas que se dedican al mundo del teatro, reivindicar el teatro como un bien irrenunciable de nuestra ciudad y denunciar la situación actual que vive la cultura.

En este proyecto han colaborado centenares de personas y todas estas personas han sido parte indispensable para que este proyecto sea lo que es: un número especial del cual nos sentimos muy orgullosos. Sólo podemos dar las gracias a todas las personas que han participado: actores, actrices, directores, teatros, fotógrafos, maquilladores, peluqueros, diseñadores, estilistas, diseñadores gráficos, asistentes, etc.

bottom of page